6. Ulica Kochanowskiego
9. Ulica Jatkowa

[Katedra]

Anna Kahan wróciła z rodziną z Pińska do Siedlec pociągiem. Napisała o tym w dzienniku.

 
„Kładziemy nasze bagaże bliżej wyjścia i z ciekawością przyglądamy się zbliżającemu się miastu. Wpierw pojawiają się dwie iglice nowego kościoła, (...). – To dopiero miasto – mówię z dumą – nie jak Pińsk”.

 
Wspomniany nowy kościół zbudowano według projektu inżyniera Zygmunta Zdańskiego na placu ofiarowanym przez prezesa Towarzystwa Kredytowego Ziemskiego Ludwika Górskiego. W dawnej siedzibie towarzystwa i Banku ziemiańskiego mieści się obecnie Kuria Diecezjalna. Wespół z kościołem katedralnym tworzy spójny kompleks obiektów.

Kamień węgielny pod budowę kościoła pw. Niepokalanego Poczęcia Najświętszej Marii Panny został poświęcony 10 października 1905 r. Budowę rozpoczęto wiosną 1906 r., stan surowy zakończono jesienią 1912 r.

Świątynię wzniesiono w stylu neogotyckim. Nawiązano w jej zasadniczym planie do wielkich katedr francuskich. Siedlecka świątynia ma wszystkie charakterystyczne dla nich elementy: dwie wieże w fasadzie, sklepienia żebrowo-krzyżowe, trzy nawy i transept, czyli nawę poprzeczną. Z tą tylko różnicą, że w mniejszej skali.

Nowy kościół poświęcił 8 grudnia 1912 r. proboszcz i główny moderator budowy ksiądz Józef Scipio del Campo. Od tego dnia odprawiano w nim msze święte.

6. Ulica Kochanowskiego
9. Ulica Jatkowa
Powrót do strony głównej