9. Ulica Jatkowa
11. Szkoła początkowa

[Żeńskie gimnazjum rosyjskie]

Jak już wspomniano Anna ukończyła szkołę początkową w wieku dziewięciu lat i przygotowywała się do kontynuacji nauki. Pilnie uczyła się do egzaminów na koniec czwartej klasy rosyjskiego gimnazjum żeńskiego.

Historia placówki sięga 29 lipca 1866 r., gdy po carskim ukazie założono w Siedlcach czteroklasowe progimnazjum żeńskie dla ludności unickiej (grekokatolickiej). W 1869 r. szkoła przyjęła nazwę Siedleckie Czteroklasowe Progimnazjum Żeńskie. A od 1872 r. było to już gimnazjum siedmioklasowe.

Warunki w szkole nie były najlepsze. Klasy mieściły się w małych, ciasnych pomieszczeniach. Biblioteka, ani specjalistyczny gabinet przyrodniczy nie miały w ogóle swego osobnego lokum. Szatnie uczennic znajdowały się na korytarzu. Gimnazjum składało się z siedmiu oddziałów i jednej klasy przygotowawczej. Obowiązywał w nim program rosyjskiego Ministerstwa Oświecenia Narodowego. Językiem wykładowym był rosyjski. Poza tym dziewczęta uczyły się śpiewu, tańca oraz gimnastyki sokolskiej.

Przykładowy skład narodowościowy przedstawiał się następująco: prawosławnych uczennic było najwięcej, bo 210, wyznania rzymskokatolickiego 42, a Żydówek 46. Są to dane sporządzone w 1911 roku, czyli rok po ukończeniu przez Annę szkoły początkowej.

Dla uczennic zamiejscowych utworzono przy gimnazjum bursę urządzoną na wzór pensjonatu pierwszego gimnazjum w Warszawie. Była ona usytuowana w dużym oddaleniu od szkoły, przy ul. Stodolnej. W tym miejscu znajduje się obecnie uniwersytecki akademik przy ul. 3 Maja.

Rządowe gimnazjum żeńskie przestało funkcjonować wraz z wyjazdem Rosjan z Siedlec w 1915 r. Do opuszczonego budynku przeniosła swą szkołę z ulicy Sienkiewicza 40 Jadwiga Barszczewska. Fakt ten miał miejsce w roku szkolnym 1916/1917, gdy nosiła nazwę Wyższej Szkoły Realnej Żeńskiej.

 
Kierujemy się teraz obecną ulicą Konarskiego dawniej zwaną Szkolną w stronę północną. Idziemy wzdłuż ogrodzenia Parku. Po lewej stronie rozciągają się budynki szkolne.

9. Ulica Jatkowa
11. Szkoła początkowa
Powrót do strony głównej