10. Żeńskie gimnazjum rosyjskie
12. Szkoła rzemieślnicza

[Szkoła początkowa]

 

Na zachód od pałacu istniała niegdyś droga łącząca park z ogrodami dworskimi. Tę drogę nazwano ulicą Szkolną, gdy zaszła potrzeba jej utwardzenia. Wybrukowano ją w latach 1900-1901, wraz z budową pierwszej szkoły początkowej. Obecnie jest to północna część gmachu Publicznego Gimnazjum nr 1 im. Komisji Edukacji Narodowej przy ul. Konarskiego 5/7.

W tej szkole był podział na część żeńską i męską. Nauka w niej trwała trzy lata. Była jednoklasowa, ale składała się z trzech oddziałów. Przy męskiej szkole funkcjonowała biblioteka dla uczniów szkół początkowych całego powiatu siedleckiego. Chodziły do niej dzieci chrześcijan płacących składki na nauczanie.

Anna Kahan, pisząc 12 stycznia 1915 r. „Nasza szkoła miejska złożona była z trzech klas i wszystkie uczyłyśmy się w jednym pokoju”, wskazała na drugą szkołę początkową. Ta z kolei funkcjonowała od 1866 r. w drewnianym budynku postawionym przy lewym skrzydle pałacu, na działce miejskiej przy parku.

Przyjmowano do niej dzieci bez względu na narodowość i wyznawaną wiarę. Nauki pobierały w niej również dzieci żydowskie. Anna ukończyła tę szkołę w 1910 r., gdy mieściła się już w nowym budynku, który został wzniesiony w kompleksie Szkoły Rzemieślniczej. W tym czasie obie szkoły początkowe działały po sąsiedzku przy ulicy Szkolnej, teraz Konarskiego.

Absolwentką szkoły początkowej Anna została w wieku dziewięciu lat. Ojciec stwierdził, że edukacja na tym poziomie powinna jej wystarczyć. Mimo trudności finansowych, które przesądziły o przerwaniu nauki, Anna miała ambicje i zdolności sięgające wyżej.

10. Żeńskie gimnazjum rosyjskie
12. Szkoła rzemieślnicza
Powrót do strony głównej